Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:23:00
Lekésed a repülõt!
:23:20
Paul, szerinted fel kell adnunk vezetõ
helyünket az elektronikai szektorban.

:23:24
Tévedés. Ajelentésemben az áll,
hogy a Thorn Mûvek fõ érdekeltsége

:23:28
az energia és az elektronika.
:23:31
És ezért elhanyagoljuk
ami ebben az üzemben történik.

:23:35
Saját kárunkra. Mert nyereséges jövõnket
az energia mellett az éhínség biztosítja.

:23:40
Micsoda? Ez a kijelentés jellemzõ rád,
Paul. Szívtelen és...

:23:44
És igaz. Nem szívtelen, hanem reális.
:23:48
Pasarian, állj csak meg.
:23:51
Ezeket az oldatokat kiutalták már?
:23:53
Még nem. Mindegyik tartály más mûtrágyát
és rovarirtót tartalmaz.

:23:57
Nem lesznek kiutalva addig,
amíg rá nem fújjuk a kísérleti növényekre.

:24:01
Na jó, menjünk tovább.
:24:04
8,6 másodpercenként éhen hal valaki.
:24:07
Percenként heten halnak éhen.
Óránként 420 ember. Naponta 10000 ember!

:24:12
Az óceánt kellene megmûvelünk ahhoz,
hogy táplálékot biztosítsunk számukra.

:24:15
Magas hozamú, betegségekre ellenálló
gabonafajtákat kell kifejlesztenünk.

:24:19
Az olajtermelõ országok gondolkodás
nélkül sarokba szorítottak mindenkit.

:24:23
Úgyhogy miért ne tehetnénk meg mi is,
amikor élelemrõl van szó?

:24:25
Ha az embernek kést fognak a hasára,
csendben marad.

:24:28
Miért tartják ezért etikátlannak a terveimet?
:24:30
Mert érzéketlen és embertelen...
és véleményem szerint törvény ellenes.

:24:34
Miért embertelen, hogy táplálékot
akarunk biztosítani az embereknek?

:24:36
- Telefon, Thorn úr.
- Dolgom van.

:24:38
Sürgõs, uram.
:24:43
Bill szerint, ha az emberek táplálékát mi
szabályozzuk, rabszolgákká tesszük õket.

:24:48
- Dehogy! Vevõkké!
- Fel akarod vásárolni a földjeiket.

:24:51
A Thorn Mûvek olyan gépekkel
és ismeretekkel rendelkeznek,

:24:54
amelyeket könnyen át lehet alakítani a
a nagybani földmûvelés céljaira.

:24:57
Ezzel, meg az általunk elõállított
rovarirtó szerekkel és mûtrágyákkal


prev.
next.