Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:00
"Fahiþeden nefret ederler.
Onu çölde çýrýlçýplak býrakýrlar...

:17:03
...ateþte yakar ve etini yerler."
:17:09
Bu hiç hoþ deðil.
:17:12
Genç bayan kim?
:17:15
Ýsmi Joan Hart.
Benim arkadaþýmdýr. Bir gazeteci.

:17:18
Bugenhagen'in biyografisini yazýyor.
O bölgede çalýþan arkeoloðun.

:17:22
- Onu duymuþtum.
- Chicago'ya geliyor, Richard.

:17:25
- Seninle röportaj yapmak isityor.
- Ne için?

:17:28
Arkeolojik kazýlarýn ardýndaki
patronu göstermek için.

:17:31
- Röportaj vermekten hoþlanmam.
- Biliyorum.

:17:34
- Her türünden.
- Biliyorum.


Önceki.
sonraki.