Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:00
Foster'ý içeri gönder.
:27:06
Sorun ne?
Bu durumu beðenmedin mi?

:27:10
Teddy.
:27:12
Baþka bir Thorn.
:27:46
- Ne halt etmeye bekliyorsunuz? Foster.
- Evet, efendim?

:27:48
Siz ikiniz, iþiniz bitti mi? Çýkýn.
:27:54
Sen ne yapýyorsun?
Yerleri mi cilalýyorsun?

:28:05
Ona ne yaptýn?
:28:09
Bilmiyorum.
:28:11
Bilmiyorum.
:28:17
Hadi. Sahanýn etrafýnda koþalým.
:28:24
Hadi.
:28:33
Ne zaman sergiyi açmayý düþünüyorsun?
:28:35
Bir çok þey son sandýklarýn gelmesine baðlý.
:28:40
- Paskalya'ya doðru diyebilirim.
- Ýyi.

:28:47
Mark'ýn doðumgünü partisine gelecek misin?
:28:50
- Elbette geleceðim. Göl donmuþ mudur?
- Buz patenlerini getir.

:28:59
- Raporun hakkýnda bir karara vardým.
- Bana...


Önceki.
sonraki.