Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:00
Ama içimde bir þeyler olduðunu hissediyorum.
Bir þeyler olmak üzere.

:42:05
Bu bizim kaderimiz. Hepimizin.
:42:08
Amcanýn da.
:42:10
Ve Bill Atherton. Ve benimki.
:42:13
Derin ve sözsüz bir bilgi,
vaktimiz geldiðinde.

:42:21
Hey, Damien, hadi. Havai fiþekler atýlýyor.
:42:38
Mutlu yýllar sana.
:42:42
- Mutlu yýllar sana.
- Oh, þuna bak.

:42:46
Mutlu yýllar, sevgili Mark.
:42:50
Mutlu yýllar sana.
:43:33
Vur!
:43:48
- Charles.
- Duramýyorum.

:43:51
Küçük bir kýz bana ders veriyordu
ama fazla dayanamadým.

:43:54
Ne alýrsýn?
:43:56
- Sosis, hamburger, pirzola?
- Hepsini. Çok açým.

:43:59
- Neden sýcak çadýrlardan birine gitmiyorsun?
- Gideceðim.


Önceki.
sonraki.