Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:33
Vur!
:43:48
- Charles.
- Duramýyorum.

:43:51
Küçük bir kýz bana ders veriyordu
ama fazla dayanamadým.

:43:54
Ne alýrsýn?
:43:56
- Sosis, hamburger, pirzola?
- Hepsini. Çok açým.

:43:59
- Neden sýcak çadýrlardan birine gitmiyorsun?
- Gideceðim.

:44:03
Charles... Gazeteci arkadaþýnýn
baþýna gelenleri duydum. Adý neydi?

:44:07
- Joan Hart.
- Çok üzgünüm.

:44:09
Evet... Bu çok garip.
Issýz bir otoyolda kamyon çarpmasý.

:44:14
Biliyorum.
:44:18
- Ýþte.
- Teþekkür ederim.

:44:28
Vur!

Önceki.
sonraki.