Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:03
Charles... Gazeteci arkadaþýnýn
baþýna gelenleri duydum. Adý neydi?

:44:07
- Joan Hart.
- Çok üzgünüm.

:44:09
Evet... Bu çok garip.
Issýz bir otoyolda kamyon çarpmasý.

:44:14
Biliyorum.
:44:18
- Ýþte.
- Teþekkür ederim.

:44:28
Vur!
:45:04
Hayýr.
:45:12
- Bill!
- Baba!

:45:14
- Bill!
- Buzdan uzak dur!

:45:19
Dayan!
:45:20
- Kim o?
- Bay Atherton.

:45:22
Dayan, Bill! Biri sopa getirsin.
:45:27
Oh, Tanrým! Gitti.
:45:33
- Burada.
- Herkes açýlsýn.

:45:39
- Onu kaybettik.
- Açýlýn, hepiniz.

:45:42
- Onu görebilen var mý?
- Ýþte burada!

:45:45
Hadi! Gelin! Gitti.
:45:48
- Baba, ne yapacaðýz?
- Ýþte orada!

:45:52
- Biri bir balta getirsin!
- Tanrým.

:45:58
Sýkýþtý.

Önceki.
sonraki.