Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:04
Hayýr.
:45:12
- Bill!
- Baba!

:45:14
- Bill!
- Buzdan uzak dur!

:45:19
Dayan!
:45:20
- Kim o?
- Bay Atherton.

:45:22
Dayan, Bill! Biri sopa getirsin.
:45:27
Oh, Tanrým! Gitti.
:45:33
- Burada.
- Herkes açýlsýn.

:45:39
- Onu kaybettik.
- Açýlýn, hepiniz.

:45:42
- Onu görebilen var mý?
- Ýþte burada!

:45:45
Hadi! Gelin! Gitti.
:45:48
- Baba, ne yapacaðýz?
- Ýþte orada!

:45:52
- Biri bir balta getirsin!
- Tanrým.

:45:58
Sýkýþtý.
:46:01
- Baba.
- Aþaðýda ne kadar kalabilir?

:46:04
Hareket ediyor.
:46:08
Herkes geri çekilsin.
:46:13
Bay Thorn.
:46:17
Acele et.
:46:20
Dayan. Seni kurtaracaðýz.
:46:25
Açýlýn! Herkes açýlsýn!

Önceki.
sonraki.