Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:01
- Baba.
- Aþaðýda ne kadar kalabilir?

:46:04
Hareket ediyor.
:46:08
Herkes geri çekilsin.
:46:13
Bay Thorn.
:46:17
Acele et.
:46:20
Dayan. Seni kurtaracaðýz.
:46:25
Açýlýn! Herkes açýlsýn!
:47:00
Richard... Birazdan gidiyorum.
:47:03
Pekala, Paul, senin zamanýn umduðumuzdan
erken geldi.

:47:08
Bir süre baþkan olarak
tek baþýna çalýþacaksýn.

:47:11
Çünkü Ann ve ben tatile çýkýyoruz.
:47:17
Endiþelenme, Richard.
Herþeyi yoluna sokacaðýz.

:47:20
Son bir kaç gündür buralarda
olduðun için saðol.

:47:23
Bunu takdir ettim.

Önceki.
sonraki.