Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:01
- Abraham Lincoln'ün ölümü?
- 1865.

:51:04
- I. Charles?
- 1649.

:51:05
- Oliver Cromwell?
- 1658.

:51:06
- Thomas More?
- 1535.

:51:08
- Thomas Becket?
- 1170.

:51:09
- Kara Prens?
- 1376.

:51:12
- Jean Paul Marat?
- 1793.

:51:14
- Danton'un ölümü?
- 1794.

:51:15
- William McKinley?
- 1901.

:51:17
- Socrates'in ölümü?
- M.Ö. 399.

:51:19
- Aristotle?
- M.Ö. 322.

:51:20
- Büyük Ýskender?
- M.Ö. 323.

:51:22
- Sir Francis Drake?
- 1596.

:51:24
- Julius Caesar?
- M.Ö. 44.

:51:27
- Roosevelt?
- 1945.

:51:28
- III. Richard?
- Thorn!

:51:31
Buraya gel.
:51:37
Dýþarýya.
:51:39
Tahtadakileri yazýn.
:51:50
Ne yapmaya çalýþýyordun, Damien?
:51:58
- Ne yapmaya çalýþýyordun?
- Sadece sorularý cevaplýyordum, Çavuþ.

:52:02
- Gösteri yapýyordun.
- Hayýr, sadece bütün sorularý bildim.

:52:07
Nasýl olduysa tümünü bildim.
:52:09
- Dikkat çekmemelisin.
- Öyle yapmýyordum. Ben sadece...

:52:13
Herkesin kim olduðunu bileceði gün gelecek.
Ama o gün henüz gelmedi.

:52:17
- Ne demek istiyorsunuz?
- Anlamadýðýn bazý þeyler var.

:52:20
Ýncil'i oku. Yeni Vahiy kýsmý.
:52:24
Senin için, bu sadece -
bir ifþa kitabý.

:52:27
Senin için. Senin hakkýnda.
:52:29
Onu oku. 13. bölüm.
:52:31
Oku. Öðren. Anla.
:52:35
Neyi anlamalýyým?
:52:40
Kim olduðunu.

Önceki.
sonraki.