Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:02
- Gösteri yapýyordun.
- Hayýr, sadece bütün sorularý bildim.

:52:07
Nasýl olduysa tümünü bildim.
:52:09
- Dikkat çekmemelisin.
- Öyle yapmýyordum. Ben sadece...

:52:13
Herkesin kim olduðunu bileceði gün gelecek.
Ama o gün henüz gelmedi.

:52:17
- Ne demek istiyorsunuz?
- Anlamadýðýn bazý þeyler var.

:52:20
Ýncil'i oku. Yeni Vahiy kýsmý.
:52:24
Senin için, bu sadece -
bir ifþa kitabý.

:52:27
Senin için. Senin hakkýnda.
:52:29
Onu oku. 13. bölüm.
:52:31
Oku. Öðren. Anla.
:52:35
Neyi anlamalýyým?
:52:40
Kim olduðunu.
:53:49
"Ve tüm dünya canavarýn mucizleriyle
hayrete düþtü."

:53:52
"Ve onlar canavara güç veren ejdere taptýlar..."
:53:55
"...ve canavara taptýlar.
'Canavar gibi olan var mý?' dediler."

:53:59
" 'Onunla savaþmaya kimin gücü yeter'?"

Önceki.
sonraki.