Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:18
Hadi, millet. Hadi gidelim.
1:00:42
Tamam, çocuklar.
Nasýl, beðendiniz mi?

1:00:50
Sizi gezdireceðim bu büyük tesisi þu bilgisayarý
yöneten üç kiþilik ekip kontrol ediyor.

1:00:56
Bay Thorn'un ofisi, lütfen.
1:00:58
Alo, Bay Thorn hala gelmedi mi? Ben Pasarian.
1:01:15
Hala aramadý mý?
1:01:16
Biliyorum. Biliyorum.
Lütfen denemeye devam edin. Teþekkür ederim.

1:01:22
P-84 kontrol listesi sende mi?
1:01:30
Beyler, lütfen baþlýklarýnýzý takýn.
1:01:32
Lütfen gözlükleriniz her zaman takýlý olsun.
Baþlýklarýnýzý ve gözlüklerinizi takýn.

1:01:37
Bildiðiniz gibi bu,
ekinleri daha hýzlý ve daha çok büyütüyor.

1:01:40
Daha fazla geliþmeye ve
daha güçlü gübrelere ihtiyacýmýz var.

1:01:46
Burada sekste de iþe yarayan bir ilaç var mý?
1:01:49
Bu doðru.
Seksin çekiciliði böcekleri tuzaða çekiyor...

1:01:56
...ve onlarý öldürüyor.

Önceki.
sonraki.