Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:07
Bak, biraz temiz hava alalým.
1:21:09
Neden üzerimize bir þeyler giyip
dýþarýda çocuklarý bulmuyoruz?

1:21:57
Mark?
1:22:22
Orada olduðunu biliyorum.
1:22:46
Neden benden kaçýyorsun, Mark?
1:22:48
Kim olduðunu biliyorum.
1:22:50
- Öyle mi?
- Dr. Warren biliyor.

1:22:53
- Babama anlattýklarýný duydum.
- Peki ne dedi?

1:22:57
Dedi ki...
Þeytan yeryüzünde görüntüsünü yaratmýþ.


Önceki.
sonraki.