Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:01
Þeytan mý?
1:23:03
Baþka ne dedi?
1:23:09
Söye, Mark.
1:23:13
- Senin canavar olduðunu söyledi.
- Hadi. Neler diyorsun?

1:23:16
Banan seni öldürmeye çalýþtý.
1:23:19
Onun delirdiðini söylediler ama o biliyordu.
1:23:24
Seni seviyorum, Mark.
Sen benim kardeþim gibisin.

1:23:26
- Hayýr! Hayýr!
- Sen benim kardeþimsin.

1:23:31
- Bana çok þey ifade ediyorsun...
- Canavarýn kardeþi olmaz! Bana öyle hitap etme!

1:23:35
- Dinle beni, Mark...
- Kabul et. Anneni öldürdün.

1:23:39
Hayýr. O benim annem deðildi.
Ben evlat edinildim.

1:23:42
Çakal. Çakal olarak doðdun.
1:23:46
Evet.
1:23:48
Dünyadaki en büyük gücün
görüntüsü olarak doðdum.

1:23:51
Terkedilmiþ Olan.
1:23:53
Terkedilmiþ çünkü onun muhteþemliði
ondan alýndý ve o uzaða atýldý.

1:23:57
Ama o yeniden doðdu, Mark. Ýçimde.
1:24:03
Benimle gel, Mark.
1:24:07
Seni götürebilirim.
1:24:10
Hayýr.
1:24:13
Beni yalvartma, Mark.
1:24:16
Hayýr, Damien.
1:24:22
Mark?
1:24:25
Bana bak, Mark.
1:24:33
Bir kez daha soracaðým.
1:24:37
Lütfen benimle gel.

Önceki.
sonraki.