Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:03
Benimle gel, Mark.
1:24:07
Seni götürebilirim.
1:24:10
Hayýr.
1:24:13
Beni yalvartma, Mark.
1:24:16
Hayýr, Damien.
1:24:22
Mark?
1:24:25
Bana bak, Mark.
1:24:33
Bir kez daha soracaðým.
1:24:37
Lütfen benimle gel.
1:25:24
Mark...
1:25:29
Oh, Mark...
1:25:34
- Ne oldu?
- Bilmiyorum.

1:25:36
Yürüyorduk... v-ve o düþtü.
1:25:43
- Düþtü.
- Eve dön.

1:25:45
Ben bir þey yapmadým.
1:25:47
Sadece düþtü. Ben bir þey yapmadým.
1:25:56
Tanrý'nýn bahþettikleri yine ona geri döner.

Önceki.
sonraki.