Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:04
To je urèitì ten novej kluk.
:08:25
oneèná. Všichni vystupovat.
:08:34
Ne? Paráda.
Tak si tu seï. Já na to prdím.

:08:41
Jak se máte?
:08:43
Tommy Jarvis?
Ahoj, já jsem Pam Robertsová.

:08:46
Jsem zástupkynì øeditele.
Jsem ráda, žes dorazil.

:08:53
Až si vezmeš své vìci,
tak tì zavedu k doktorovi.

:09:03
Prima.
:09:06
Dìkuju vám.
:09:10
Není zaè, sleèinko.
:09:18
Jaká byla cesta?
:09:22
Tak pojï, Tommy.
:09:26
Všecko v poøádku?
:09:36
- Dále.
- Ahoj.

:09:41
Ahoj, Tommy. Já jsem Matthew Letter.
Vítám tì v Pinehurstu. Posaï se.

:09:47
Tak se posaï, chlapèe.
:09:52
Øeknu ti pár slov
o Pinehurstu

:09:55
a pak se pùjdeš ubytovat.
Co na to øíkáš?


náhled.
hledat.