Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:25
Ty se bojíš pavoukù?
Ty se bojíš gumovejch pavoukù?

:12:32
Gumovejch pavoukù na špagátech?
Èlovìèe, ty seš ale strašpytel.

:12:39
Tam, odkud jsem pøišel,
se nauèíš nebát se nièeho.

:12:43
Øíkaj mi Rabiják Reggie.
Žádnej pavouk mì nevystraší.

:12:48
Dìlám si srandu, èlovìèe!
:13:27
- Nech to.
- Nerozèiluj se.

:13:31
- Dìláš, jako bys to sám vyrobil.
- Taky jo.

:13:38
Dobrý.
:13:42
Tak ty seš ten novej cvok?
:13:45
- Tak nám tady øíkaj?
- "Nám"? Já mezi vás nepatøím.

:13:48
Jsem tu jen na návštìvì.
Mùj dìda tu pracuje.

:13:55
Musím mazat.
Uvidíme se pozdìjc. Nìco se dìje.


náhled.
hledat.