Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:03
Taky jsem si všimla.
Jakou mu napsali diagnózu?

:11:07
"Silné trauma ve 12 letech.
:11:09
Brutální vražda psychopatického
zabijáka v sebeobranì."

:11:13
Dávali mu všechny druhy terapie
a léèby, které jim pøišly na rozum.

:11:17
Je to zázrak, že nemá
ze všech tìch lékù pøipeèený mozek.

:12:25
Ty se bojíš pavoukù?
Ty se bojíš gumovejch pavoukù?

:12:32
Gumovejch pavoukù na špagátech?
Èlovìèe, ty seš ale strašpytel.

:12:39
Tam, odkud jsem pøišel,
se nauèíš nebát se nièeho.

:12:43
Øíkaj mi Rabiják Reggie.
Žádnej pavouk mì nevystraší.

:12:48
Dìlám si srandu, èlovìèe!

náhled.
hledat.