Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:01
Joey, no tak. Spìchej.
Proboha!

:14:05
Hej, vy tam! Joey, no tak.
:14:13
Nech toho, dìdo! Nedìlej to!
:14:24
- Hej, Matte. Jak se vede?
- Dobøe. Co se stalo?

:14:28
Už jsme o tom mluvili.
:14:30
Nìkterejm z vašich sousedù
se tohle místo nelíbí.

:14:34
Vážím si toho, co se tu
snažíš dokázat, Matte, opravdu.

:14:37
Ale zase jsme našli dvojici tvejch
dìcek na Hubbardovic pozemku.

:14:42
- Zástupce! Pøiveïte je sem.
- Ano, pane.

:14:47
Vylezte ven.
A pøestaòte šaškovat. Zaøaïte se.

:14:52
- Ano, pane.
- Tak pohyb, chytráku.

:15:01
Našli jsme je v Hubbardovic lese,
jak tam šoustaj jak o život, Matte.

:15:06
Tentokrát jsme mìli kliku,
protože je Ethel nevidìla.

:15:10
Já to vyøídím, šerife.
:15:19
- Mluvit budu já. Ty mlè.
- Dobrý ráno, Ethel.

:15:24
- Že vám to dnes ale sluší!
- Blbost!

:15:26
Šerife, dobøe mì poslouchejte.
Chci, aby tenhle cvokhaus zavøeli.

:15:31
Slyšíte? S tìmahle dìckama
jsou tu jen prùšvihy!

:15:34
Neuznávaj cizí majetek
a jsou všecky praštìný!

:15:38
- Jen jim to øekni, mámo!
- Tyhle dìcka nedìlaly nic...

:15:41
Nic nedìlaly? Nic nedìlaly?!
:15:43
Myslíte, že nevím, co tyhle dva
úchyláci dìlali na mým dvorku?

:15:47
- Øekni jim to naplno, mámo!
- Mùžeš sakra držet hubu?

:15:56
Nìco vám všem øeknu.
:15:58
Pamatujte na mý slova - jak se
nìjakej parchant pøiblíží k mý farmì,


náhled.
hledat.