Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:01
Našli jsme je v Hubbardovic lese,
jak tam šoustaj jak o život, Matte.

:15:06
Tentokrát jsme mìli kliku,
protože je Ethel nevidìla.

:15:10
Já to vyøídím, šerife.
:15:19
- Mluvit budu já. Ty mlè.
- Dobrý ráno, Ethel.

:15:24
- Že vám to dnes ale sluší!
- Blbost!

:15:26
Šerife, dobøe mì poslouchejte.
Chci, aby tenhle cvokhaus zavøeli.

:15:31
Slyšíte? S tìmahle dìckama
jsou tu jen prùšvihy!

:15:34
Neuznávaj cizí majetek
a jsou všecky praštìný!

:15:38
- Jen jim to øekni, mámo!
- Tyhle dìcka nedìlaly nic...

:15:41
Nic nedìlaly? Nic nedìlaly?!
:15:43
Myslíte, že nevím, co tyhle dva
úchyláci dìlali na mým dvorku?

:15:47
- Øekni jim to naplno, mámo!
- Mùžeš sakra držet hubu?

:15:56
Nìco vám všem øeknu.
:15:58
Pamatujte na mý slova - jak se
nìjakej parchant pøiblíží k mý farmì,

:16:03
tak mu vystøelím jeho zasranej mozek.
Slyšeli jste?

:16:06
Nepøibližujte se, šerife,
já vás varuju.

:16:09
Mám u sebe bombu.
To vám pøísahám!

:16:12
Jak se jen pohnete,
tak nás všecky vyhodím do povìtøí.

:16:15
Nastartuj motor, Juniore.
To je všecko. Mý poslední slovo.

:16:23
Tak, lidi, jdeme.onec zábavy.
:16:35
To je pøípad, co?
:16:37
Ale vážnì, snaž se jim zabránit,
aby jí nechodili na pozemek.

:16:41
Budu se snažit.
:16:42
Doslech jsem se, že ti dnes
pøivezli mladýho Jarvise.

:16:45
- Pøijel dnes ráno.
- No a?

:16:48
- No a co?
- Jakej je?

:16:50
Jako každý jiný chlapec.
Má toho hodnì za sebou.

:16:55
- Jo. Tak hodnì štìstí, kámo.
- Mockrát díky, šerife.


náhled.
hledat.