Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:03
tak mu vystøelím jeho zasranej mozek.
Slyšeli jste?

:16:06
Nepøibližujte se, šerife,
já vás varuju.

:16:09
Mám u sebe bombu.
To vám pøísahám!

:16:12
Jak se jen pohnete,
tak nás všecky vyhodím do povìtøí.

:16:15
Nastartuj motor, Juniore.
To je všecko. Mý poslední slovo.

:16:23
Tak, lidi, jdeme.onec zábavy.
:16:35
To je pøípad, co?
:16:37
Ale vážnì, snaž se jim zabránit,
aby jí nechodili na pozemek.

:16:41
Budu se snažit.
:16:42
Doslech jsem se, že ti dnes
pøivezli mladýho Jarvise.

:16:45
- Pøijel dnes ráno.
- No a?

:16:48
- No a co?
- Jakej je?

:16:50
Jako každý jiný chlapec.
Má toho hodnì za sebou.

:16:55
- Jo. Tak hodnì štìstí, kámo.
- Mockrát díky, šerife.

:17:50
- Ahoj, holky.
- Ahoj, Joey.

:17:53
Ahoj, Violet.
:17:57
- Co to dìláte?
- Perem, Joey.


náhled.
hledat.