Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:00
Mùžu vám pomoct? Já prát umím.
Ale Matt mì k tomu nikdy nepøidìlí.

:18:05
- Hele, my to musíme dodìlat.
- Právì proto vám chci pomoct.

:18:11
Na mì se mùžeš spolehnout, Rob.
Ty taky, Vi.

:18:13
Chcete èokoládu?
Tady máš, chceš?

:18:17
- Pùlku ti dám.
- Vodprejskni!

:18:21
Nechte mì, abych vám pomoh.
To není žádnej problém...

:18:26
- Táhni odsud!
- Do prdele!

:18:28
To mì mrzí.
Já vážnì umím prát.

:18:30
Ale když myslíte,
tak na to zapomeòte.

:18:35
Pùjdu místo toho pomoct
nìkomu jinýmu. Uvidíme se pozdìjc.

:18:42
dybyste se rozmyslely,
tak mì najdete tady blízko...

:18:46
Prokrista, to je ale zoufalec.
:18:51
oukni na to prostìradlo.
Já ho prát nebudu, vyper ho ty.

:18:58
- Ahoj, Vicu!
- Vypadni.

:19:00
Nebuï takovej.
Já ti pomùžu s tím døevem.

:19:05
A navíc mám
dvì ty èokolády, vidíš?

:19:08
- Holkám nic neøíkej.
- To je pitomec.

:19:16
Víš, Vicu, než jsem pøišel sem,
tak jsem nemìl nikdy nic na práci,

:19:21
protože jsem byl sirotek a tak.
:19:23
Lidi si ze mì poøád utahovali,
že jen posedávám jak òáký èunì.

:19:28
Tady je to jiný. Tady mùžu pomáhat
ostatním a dìlat spoustu vìcí.

:19:33
A víš co?
Mnì se tady vážnì líbí.

:19:38
Já to tu nenávidím!
:19:40
Mám-li bejt upøímnej, tak já jsem
ještì nikdy døíví neštípal,

:19:44
ale zdá se, že to je docela zábavný.
:19:48
Nech mì bejt!
:19:55
Tady máš, Vicu. Chceš si kousnout?
:19:57
Položím ji tadyhle
a pak si ji mùžeš vzít.


náhled.
hledat.