Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:02
Matka zemøela pøi porodu.
:21:04
O otci nic nevím,
asi se nìkam zpakoval.

:21:09
luka stìhovali z jednoho domova
do druhého, až pøišel sem.

:21:14
- Byl to hodný kluk.
- Já vím, Matte.

:21:20
Tak copak to tady máme?
:21:37
Banda poserù.
:21:45
No tak, Royi.
Pojï si ušpinit ruèièky.

:22:15
Pete, tohle je hovadina!
Vážnì to stojí za prd!

:22:18
Sprav to! Ty píèky
na nás nebudou èekat celou noc.

:22:23
Do prdele! Tohle je bordel.
:22:31
depak, na tohle se vykašlu.
:22:33
Poøád se do toho sereš,
tak zvedni prdel a sprav to!

:22:38
Rozumíš?
:22:47
- Ty seš ale pitomec!
- Co se dìje, Vinny?

:22:51
Snad nejseš podìlanej
kvùli tý vraždì ve cvokhausu?

:22:55
Podle mýho názoru
by mìli všecky ty cvoky

:22:59
pozabíjet, jednoho po druhým.
Mùžeš to zkusit?


náhled.
hledat.