Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:04
Prokrista! Copak nic neumíš?
Pøestaò se s tím jebat!

:23:08
Udìlej to, než se vrátím.
Musím se jít vysrat.

:23:13
- Vysrat se, do prdele!
- Sprav to, èlovìèe! Myslím to vážnì.

:23:20
Zasranej pitomec!
:24:06
Ty parchante.
:24:17
Co to dìláš, ty troubo?
:24:22
Staèí. Nech toho.
:24:26
Moh bys s tím pøestat?
:24:44
Dobøe, buï to auto bude startovat
nebo seš synem smrti.

:24:57
Nestartuje to, èlovìèe.
Zases to posral.


náhled.
hledat.