Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:06
Ty parchante.
:24:17
Co to dìláš, ty troubo?
:24:22
Staèí. Nech toho.
:24:26
Moh bys s tím pøestat?
:24:44
Dobøe, buï to auto bude startovat
nebo seš synem smrti.

:24:57
Nestartuje to, èlovìèe.
Zases to posral.

:25:00
Nakopu ti do prdele,
já ti nakopu do prdele!

:25:03
Ale no tak,
vždyt´ to nestartuje!

:25:06
No tak, ty zkurvenèe,
sprav to zasraný auto!

:25:09
No tak.
Zases to posral, ty pitomèe!

:25:13
Co tam dìláš, Vinny?
Seš špinavej...

:25:21
Tak dobøe. Startujem. Jedem!
:25:45
Umøi!
:25:48
- Umøi!
- Tommy!


náhled.
hledat.