Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:00
-de je Eddie?
- Nahoøe.

:29:04
Mohl bys øíct Eddiemu,
aby pøišel dolù?

:29:13
Tommy? Mohl bys mu to øíct?
:29:19
Jo, tak dobøe.
:29:36
Jen klid, náèelníku. Co je,
chybí ti smysl pro humor?

:29:40
Copak nerozumíš fóru?
:29:50
To je v poøádku, Tommy!
Bude to v poøádku.

:29:54
Jen klid.
Budeš naprosto v poøádku.

:30:05
Já tì rozsekám na mròavý kousky,
kamaráde.

:30:11
Tak jak to udìlali s tím tlust´ochem
v tom zasraným cvokhausu.

:30:22
Ty péro. Snìz tu zasranou šlichtu.
:30:27
Že dìlám ten nejlepší
zatracenej gulᚠna svìtì?

:30:30
Nejlepší zatracenej gulᚠna svìtì!
:30:34
To je ten zatracenej kojot, zase by
mi chtìl povraždit mý zvíøata.

:30:39
Ale já tomu parchantovi ukážu
jednou provždy, Juniore.

:30:48
Do hajzlu!do kurva jste
a co tu kurva chcete?

:30:53
Rád bych si vydìlal na jídlo.
:30:55
- Jo? A co umíte?
- To, co je potøeba.


náhled.
hledat.