Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:05
Tak bìž, kotì.
:36:09
Promiò.
:36:22
Billy, co tam dìláš?
Je mi zima.

:36:34
Tohle je prima.
To se mi líbí. Všecko.

:36:48
Takhle utratíš
spoustu penìz, ješito.

:36:52
No nic,
aspoò to znamená víc pro mì.

:36:57
Mòam.
:37:03
Proboha. Billy!

náhled.
hledat.