Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:03
Proboha. Billy!
:38:16
Je mi jedno, jestli posadíš za møíže
tøeba svou zasranou mámu!

:38:20
Pøiveï mi toho zatracenýho pošuka,
co má tohle na svìdomí.

:38:24
No tak, kurva, Tuckere,
co se to tady kèertu dìje?

:38:30
Chci øíct, že tohle je malý mìsteèko.
:38:32
A malý mìsteèka by mìly
být bezpeèný.

:38:43
Já vím, kdo to je.
:38:48
- Cože?
- Povídám, že vím, kdo to je.

:38:52
-do?
- Jason Voorhees.

:38:59
Jason Voorhees?

náhled.
hledat.