Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:16
Je mi jedno, jestli posadíš za møíže
tøeba svou zasranou mámu!

:38:20
Pøiveï mi toho zatracenýho pošuka,
co má tohle na svìdomí.

:38:24
No tak, kurva, Tuckere,
co se to tady kèertu dìje?

:38:30
Chci øíct, že tohle je malý mìsteèko.
:38:32
A malý mìsteèka by mìly
být bezpeèný.

:38:43
Já vím, kdo to je.
:38:48
- Cože?
- Povídám, že vím, kdo to je.

:38:52
-do?
- Jason Voorhees.

:38:59
Jason Voorhees?
:39:02
Ty ses zbláznil!
Byls moc dlouho na slunci.

:39:06
Jason je po smrti! Mrtvolu spálili.
Zùstala z nìj jen hromádka popela.

:39:12
Víte to jistì, starosto?
Vy jste byl na jeho kremaci?

:39:16
Jason Voorhees.
To snad není pravda!

:39:20
Tady máte toho svýho
Jasona Voorheese. Tadyhle.

:39:31
Jde ti o kariéru,
Tuckere. Rozumíš?

:39:35
Pøiveï mi sakra
nìjakýho živýho podezøelýho!

:39:58
- Ty èuráku! Tys mì teda vylekal.
- Ale líbilo se ti to.


náhled.
hledat.