Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:02
Ty ses zbláznil!
Byls moc dlouho na slunci.

:39:06
Jason je po smrti! Mrtvolu spálili.
Zùstala z nìj jen hromádka popela.

:39:12
Víte to jistì, starosto?
Vy jste byl na jeho kremaci?

:39:16
Jason Voorhees.
To snad není pravda!

:39:20
Tady máte toho svýho
Jasona Voorheese. Tadyhle.

:39:31
Jde ti o kariéru,
Tuckere. Rozumíš?

:39:35
Pøiveï mi sakra
nìjakýho živýho podezøelýho!

:39:58
- Ty èuráku! Tys mì teda vylekal.
- Ale líbilo se ti to.

:40:04
- Chceš ještì?
- Eddie, to nemùžem.

:40:08
- Matt nás zabije.
- At´ mì pojebe.

:40:12
- Ty mì pojeb.
- Pøesnì tak. Pojeb mì.

:40:17
Tak pojï. Pojï.
:40:22
No tak.
:40:39
Pozor na špínu.
Dávej pozor na špínu.


náhled.
hledat.