Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:04
- Chceš ještì?
- Eddie, to nemùžem.

:40:08
- Matt nás zabije.
- At´ mì pojebe.

:40:12
- Ty mì pojeb.
- Pøesnì tak. Pojeb mì.

:40:17
Tak pojï. Pojï.
:40:22
No tak.
:40:39
Pozor na špínu.
Dávej pozor na špínu.

:41:04
- Co?
- Poèkej moment.

:41:07
Pro mimoøádnou pøíležitost.

náhled.
hledat.