Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:04
- Co?
- Poèkej moment.

:41:07
Pro mimoøádnou pøíležitost.
:42:11
- Pùjdu se umejt.
- Dobøe, zlatíèko.

:42:22
- A spìchej.
- Však spìchám.


náhled.
hledat.