Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:04
Roztomilý pár. Vypadá pìkeì i hloupouèac.
:11:07
Vítáme Vás
MAITLANDOVI

:11:13
Chtìl jsem mít lepší výhled na høbitov.
:11:16
Nevím, kde je to pro nás nejlepší.
:11:24
Stísnìná?
:11:26
Nic nedokážu poøádnì vyèistit.
:11:28
Lux je v garáži a my nemùžem vyjít z domu.
:11:31
Proè nám nìco neøeknou?
Kde jsou ostatní mrtví?

:11:34
Proè zrovna ty a já?
:11:37
Nebe je asi takové.
:11:39
V nebi by na všem nebyl prach.
:11:50
Je to Jane.
:11:55
-Co tu dìlá?
-Nevím.

:11:57
Jane, jsme tady nahoøe!
:12:05
Nevidí tì, co?
:12:09
Tady v knize, pravidlo èíslo dvì:
´´Živí obvykle nevidí mrtvé.´´

:12:15
-Nechtìjí nebo nemohou?
-Tady jen stojí ´´nevidí´´.

:12:17
Bože, tahle kniha je tak stupidní!
Nièemu v ní nerozumím.

:12:22
Barbaro, miláèku...
:12:25
jsme mrtví.
:12:26
Myslím, že se nemáme èeho moc obávat.
:12:40
PRODÁNO
:12:41
NA PRODEJ u firmy
JANE BUTTERFIELD


náhled.
hledat.