Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:05
Barbaro!
:19:07
Adame!
:19:10
Adame, pomoc! Jsem celá žlutá!
:19:51
Jsme tu v pasti s tìmi lidmi.
:19:59
Tohle urèitì není kantonská Èína.
Nemáte tam trochu Seèuanu?

:20:03
Z kvanta glutamátu v tomhle jídle urèitì
dostanu záchvat.

:20:06
Je to naše první veèeøe v tomto domì,
pokusme se, aby byla pøíjemná.

:20:12
Nepošt´uchuj svou matku.
:20:14
Až to tu zorganizujeme,
vybudujem ti ve sklepì temnou komoru.

:20:18
Mùj celý život je temná komora.
:20:21
Jedna velká temná komora.
:20:25
Bylas nešt´astná v New Yorku
a budeš nešt´astná i na venkovì.

:20:29
Aspoò nìèí život nebyl pøevrácen.
:20:31
Já jsem tu spokojen.
Lidi v New Yorku nevìdí, oè pøicházejí.

:20:40
Mohli bychom být Newyorským letním
umìleckým centrem.

:20:43
Mohla bych opìt sochaøit.
Jsem št´astná, jen když sochaøím.

:20:45
To je výborný nápad.
A vyžádá si to hodnì èasu.

:20:50
Nejdøív dùm. Otho i já máme velké plány.
:20:52
Mìli bychom ho nechat v tomhle stavu.
:20:54
Dobrý nápad.

náhled.
hledat.