Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:01
Ona má pravdu. Musíme si to zjednodušit.
Dokážeme to.

:36:27
Hcj, ty, pojd´ scm!
:36:30
Mᚠhlad?
:36:32
No tak. Pojd´ scm.
:36:35
Mám pro tcbc eìao dobrìho. Pojd´ kc meì.
:36:38
Dámc si svaèieu.
:36:42
-Pojd´ scm!
-Pomoa!

:36:45
zde leží
BETELGEUSE

:36:48
Maxie, nevydìlal jsem snad na tebe dost?
To je jediná otázka.

:36:53
Nikdo mi nepøinesl tolik penìz jako ty.
Byls jako d´ábel, než ses zhroutil.

:36:57
To jc právì to,
:37:00
že Winter River v Connecticutu je
s prominutím zapadákov.

:37:03
Proè bych mìl investovat takové peníze
do staré budovy,

:37:06
-v tì díøc!
-To není budova. Je to nádhera.

:37:10
Lidi tu neznají hodnotu svého majetku.
Mùžu skoupit celé mìsto.

:37:13
A tak budeme vlastnit celé mìsto
v nìjakém zapadákovì.

:37:17
Pøijed´ se na to podívat.
:37:18
A pøivcz Sáru.
:37:21
Dobøe, Charlesi.
Jenže jám jsem ted´ velmi zaneprázdnìný.

:37:24
Okamžik.
:37:27
Poslouchej. Nebudem už o té návštìvì
mluvit, jo? Musím jít.

:37:30
A ecpøcháeìj to tam, starouši.
:37:32
-Ahoj.
-Maxi, poèkej.

:37:39
Ty blázne.

náhled.
hledat.