Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:01
protože ta prostìradla nefungujou.
:42:11
Strašidla.
:42:13
Ty mi tvrdíš, že v tomhle domì straší.
:42:15
Na tìch fotkách jsou strašidla.
:42:18
Strašidla!
:42:20
Lydie, dnes mám veèeøi pro sedm hostí.
:42:23
Mùj agent Bernard pøivede dámu,
která píše pro Art ie Amcriaa.

:42:27
U veèeøe pak mimo tebe budou všichni,
o kterých už psal Vaeity Fair.

:42:31
Vìdí, žes ménìcenná a nemᚠstrach.
:42:33
Opovaž se mluvit o mnì s jinými!
:42:35
Mám strach z rozpakù
pøed tìmi málo lidmi, kteøí jsem pøijdou.

:42:39
Aspoò dnes veèer
budem hrát normální rodinu.

:42:47
Lydie se snaží, ale oni jí to nevìøí.
:42:49
Má fotografie.
:42:51
Adame, ty mᚠfotku Ledového muže.
:42:54
Moje fotka Ledového muže je nìco jiného.
:42:57
Potøebujeme pomoc. Musíme se spojit
s tím Betelmeyerem, anebo jak se jmenuje.

:43:15
Koukej.
:43:20
To je on. Betelgeuse.
:43:24
Betelgeuse.
:43:27
Pokraèuj Barbaro. Øekni to.
:43:30
Betelgeuse!
:43:35
Co se stalo?
:43:38
Asi jsme na maketì.
:43:43
Koukej.

náhled.
hledat.