Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:15
Koukej.
:43:20
To je on. Betelgeuse.
:43:24
Betelgeuse.
:43:27
Pokraèuj Barbaro. Øekni to.
:43:30
Betelgeuse!
:43:35
Co se stalo?
:43:38
Asi jsme na maketì.
:43:43
Koukej.
:44:07
Kde je? Co budeme dìlat?
:44:13
Asi budeme muset kopat.
:44:44
Bylo na èase!
:44:54
-Mìli bychom to otevøít.
-Možná, že bychom mìli nejdøív zaklepat.


náhled.
hledat.