Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:07
Kde je? Co budeme dìlat?
:44:13
Asi budeme muset kopat.
:44:44
Bylo na èase!
:44:54
-Mìli bychom to otevøít.
-Možná, že bychom mìli nejdøív zaklepat.

:45:14
Adame. Barbaro.
:45:23
Mùžete je dostat!
Je to solidní vztah? Mám šanci?

:45:27
-Promiòte.
-Prosím. Zacházím pøíliš daleko?

:45:30
Fantastický! Vybrali jste si mì.
A nemuseli jste.

:45:35
Hned bych vás políbil. Pojd´, dej mi pusu.
:45:38
Tak prosím vás!
:45:40
Vrat´me se k práci.
:45:42
Mìl jsem tu nìkde kartu.
Tady je. Koho mám zabít?

:45:44
Podržte mi to.
:45:48
-Tady to máte.
-Nikoho nebudete zabíjet!

:45:50
Pøevtìlování! Nauèím vás hlas sc záhrobí.
Utahovat si z pøátcl. Lcgraai ea mcjdaecah.

:45:55
Ne. My jen chceme vystrnadit
nìjaké lidi z našeho domu.

:45:58
Jasný. Ale k tomu vás musím líp poznat.

náhled.
hledat.