Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:14
Adame. Barbaro.
:45:23
Mùžete je dostat!
Je to solidní vztah? Mám šanci?

:45:27
-Promiòte.
-Prosím. Zacházím pøíliš daleko?

:45:30
Fantastický! Vybrali jste si mì.
A nemuseli jste.

:45:35
Hned bych vás políbil. Pojd´, dej mi pusu.
:45:38
Tak prosím vás!
:45:40
Vrat´me se k práci.
:45:42
Mìl jsem tu nìkde kartu.
Tady je. Koho mám zabít?

:45:44
Podržte mi to.
:45:48
-Tady to máte.
-Nikoho nebudete zabíjet!

:45:50
Pøevtìlování! Nauèím vás hlas sc záhrobí.
Utahovat si z pøátcl. Lcgraai ea mcjdaecah.

:45:55
Ne. My jen chceme vystrnadit
nìjaké lidi z našeho domu.

:45:58
Jasný. Ale k tomu vás musím líp poznat.
:46:02
Musíme se sblížit.
Pøistìhuju se k vám na chvilku.

:46:05
Musíme být kámoši. Chápete to?
:46:08
S tímhle se budeme zabývat pozdìji.
:46:10
Má žena a já máme nìkolik otázek.
:46:12
Jistì. Ven s tím.
:46:14
Jaká je vaše kvalifikace?
:46:16
No, chodil jsem na exkluzívní gympl.
A mám za sebou Harvard.

:46:20
Hodnì cestuji. Pøežil jsem morovou ránu.
:46:24
167 krát jsem vidìl Exoraistu...
:46:27
a pokaždé jsem z toho mìl vìtší srandu!
:46:30
Bez ohledu na to, že mluvíte k mrtvému!
:46:33
No, co vy na to?
Mám nezbytnou kvalifikaci?

:46:37
Umíte nahánìt strach?
:46:39
Ha! Já vím, co po mnì chcete.
Jestli umím nahánìt strach?

:46:44
A co vy na tohle?
:46:46
Pìkný, co?
:46:49
-Promiòte na okamžik.
-Jistì. Pohovoøte si.

:46:52
-Jdeme pryè.
-Já vím, ale pozdìji by se nám mohl hodit.

:46:55
-Mùžeme to zvládnout sami.
-Tak, tak!

:46:59
-Promiòte!
-Cože?


náhled.
hledat.