Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:02
Musíme se sblížit.
Pøistìhuju se k vám na chvilku.

:46:05
Musíme být kámoši. Chápete to?
:46:08
S tímhle se budeme zabývat pozdìji.
:46:10
Má žena a já máme nìkolik otázek.
:46:12
Jistì. Ven s tím.
:46:14
Jaká je vaše kvalifikace?
:46:16
No, chodil jsem na exkluzívní gympl.
A mám za sebou Harvard.

:46:20
Hodnì cestuji. Pøežil jsem morovou ránu.
:46:24
167 krát jsem vidìl Exoraistu...
:46:27
a pokaždé jsem z toho mìl vìtší srandu!
:46:30
Bez ohledu na to, že mluvíte k mrtvému!
:46:33
No, co vy na to?
Mám nezbytnou kvalifikaci?

:46:37
Umíte nahánìt strach?
:46:39
Ha! Já vím, co po mnì chcete.
Jestli umím nahánìt strach?

:46:44
A co vy na tohle?
:46:46
Pìkný, co?
:46:49
-Promiòte na okamžik.
-Jistì. Pohovoøte si.

:46:52
-Jdeme pryè.
-Já vím, ale pozdìji by se nám mohl hodit.

:46:55
-Mùžeme to zvládnout sami.
-Tak, tak!

:46:59
-Promiòte!
-Cože?

:47:01
Odcházíme.
:47:03
Ještì neodcházejte!
:47:05
No tak, my si vyhovíme.
Podívej se na to. Jsme ze stejného tìsta.

:47:10
Hej, brácho.
:47:12
No, tak to je.
:47:15
Jsme jak siamská dvojèata.
:47:18
Chcete nìkoho vyhodit z vašeho domu?
Já chci nìkoho vyhodit z vašeho domu.

:47:22
Podívejte! Byli jste na Saturnu.
Já jsem byl na Saturnu!

:47:25
Hù, èervotoèe.
:47:28
Nenávidíte je? Já taky.
:47:31
Dìcka, co ještì musím udìlat,
abych s váma udìlal kšeft?

:47:42
-Není to nìco otøesného?
-Barbaro, jdeme!

:47:44
Pojd´te se mnou na chvilku.
Popovídáme si uvnitø.

:47:48
-Já už jdu pryè.
-Tady je to prùšvih.

:47:50
Musíme odsud pryè.
:47:53
Domù! Domù! Domù!
:47:56
Jak se ti to povedlo?
:47:57
Snad máte rádi italskou kuchyni.
:47:59
Kam jste šli? Hej, kde jste?

náhled.
hledat.