Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:01
Odcházíme.
:47:03
Ještì neodcházejte!
:47:05
No tak, my si vyhovíme.
Podívej se na to. Jsme ze stejného tìsta.

:47:10
Hej, brácho.
:47:12
No, tak to je.
:47:15
Jsme jak siamská dvojèata.
:47:18
Chcete nìkoho vyhodit z vašeho domu?
Já chci nìkoho vyhodit z vašeho domu.

:47:22
Podívejte! Byli jste na Saturnu.
Já jsem byl na Saturnu!

:47:25
Hù, èervotoèe.
:47:28
Nenávidíte je? Já taky.
:47:31
Dìcka, co ještì musím udìlat,
abych s váma udìlal kšeft?

:47:42
-Není to nìco otøesného?
-Barbaro, jdeme!

:47:44
Pojd´te se mnou na chvilku.
Popovídáme si uvnitø.

:47:48
-Já už jdu pryè.
-Tady je to prùšvih.

:47:50
Musíme odsud pryè.
:47:53
Domù! Domù! Domù!
:47:56
Jak se ti to povedlo?
:47:57
Snad máte rádi italskou kuchyni.
:47:59
Kam jste šli? Hej, kde jste?
:48:02
Hej! Máte tu se mnou džob.
:48:05
Snažím se pøipravit kšeft. Co mám udìlat?
:48:07
Kde jste?
:48:09
Jste banda ztroskotancù!
:48:11
Já jsem profesionál!
:48:18
Podìlaná maketa!
:48:20
Tohle si mùžeme vyøídit sami.
:48:23
Mimo to nenechám tu mladou holku
takovému zvrhlíkovi.

:48:26
Zavolali jsme ho
a zdál se být dìsnì naštvaný.

:48:29
To mi je fuk. Zmìnila jsem názor.
Mùžeme je vydìsit sami, dnes v noci.

:48:34
Mám nápad.
:48:42
Skuteènì jsi to tu krásnì pøedìlal.
:48:45
Já ne. Oni.
:48:48
No?
:48:54
Líbí se ti.
:48:56
Doufám, že to nebyl další z tvých zoufalých
pokusù o sebevraždu.


náhled.
hledat.