Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:03
Jediný, se kterým nìco mùžu mít,
je dcera Edgara Allana Poea.

:59:07
-Ona mi rozumí.
-Nech ji být!

:59:21
Tak se s tím vytas.
:59:30
Jsem trochu dychtivý, jestli tomu rozumíte.
:59:34
Už je to 600 let.
:59:37
Nevím, jestli obyèejnej chlap jako já...
:59:40
se mùže dostat k èinu.
:59:48
DANTOVA PEKELNÁ MÍSTNOST
DÍVKY

:59:59
Jó. Už jdu.
1:00:05
Adame, pìknej trik!
1:00:08
-Proè jsi to postavil?
-Nepostavil jsem to.

1:00:20
Držte klapaèku a nechte mì na pokoji!
1:00:23
Musím vyøídit všechno tohle papírování.
1:00:27
Vy dva, pojd´te dovnitø. Sednìte si.
1:00:29
Sem, oba!
1:00:34
Ten bordel byl mùj nápad.
Chci, aby Betelgeuse zmizel.

1:00:40
Vy jste to pìknì pokaòhali.
1:00:42
Slyšela jsem,
že jste se nechali vyfotografovat.

1:00:45
Vypustíte Betelgeusa a nezastrèíte ho zpìt.
1:00:48
A dovolíte Othovi, aby si vzal pøíruèku!
1:00:50
Kdy?
1:00:53
Nevìøte nikdy živým!
1:00:55
Nemùžeme si dovolit strašení jako to vaše.
1:00:58
Dokazovat, že je život po smrti.

náhled.
hledat.