Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:05
Adame, pìknej trik!
1:00:08
-Proè jsi to postavil?
-Nepostavil jsem to.

1:00:20
Držte klapaèku a nechte mì na pokoji!
1:00:23
Musím vyøídit všechno tohle papírování.
1:00:27
Vy dva, pojd´te dovnitø. Sednìte si.
1:00:29
Sem, oba!
1:00:34
Ten bordel byl mùj nápad.
Chci, aby Betelgeuse zmizel.

1:00:40
Vy jste to pìknì pokaòhali.
1:00:42
Slyšela jsem,
že jste se nechali vyfotografovat.

1:00:45
Vypustíte Betelgeusa a nezastrèíte ho zpìt.
1:00:48
A dovolíte Othovi, aby si vzal pøíruèku!
1:00:50
Kdy?
1:00:53
Nevìøte nikdy živým!
1:00:55
Nemùžeme si dovolit strašení jako to vaše.
1:00:58
Dokazovat, že je život po smrti.
1:01:02
Trenére, kde jsou pánské záchodky?
1:01:05
Já nejsem tvùj trenér. On to pøežil.
1:01:08
Chtìl bych pochopit jedno.
1:01:10
-Kdy musíme být na lùžku?
-Vypadni!

1:01:13
Dolù po schodech! Pánské toalety!
1:01:16
Dìlᚠsi legraci? Neumíš èíst?
1:01:19
Hned se vrátím.
1:01:32
Možná, že to nebyl dobrý nápad.
1:01:35
Nic jsem neøekla.
1:01:39
Z koho si dìláme legraci?
Nikdy jsi nemìl špatný nápad.

1:01:41
Né?
1:01:45
Tohle by ještì mohlo fungovat.
1:01:49
Domov.
1:01:53
Nevím,
jestli to je pro Lydii správné prostøedí.

1:01:56
-Hadi. Strašidla.
-Krevety.

1:01:59
Vy peciválové.

náhled.
hledat.