Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:08:04
-Ja chci být taky mrtvá.
-Ne!

1:08:14
Být mrtvý vìci nezjednodušuje.
1:08:17
Poslouchej jí.
O tomhle bychom ti mohli vyprávìt.

1:08:22
A mùžeš nás navštívit, kdykoliv budeš chtít.
1:08:26
Mám pocit, že se vìci ted´ zlepší.
1:08:30
Co podle tebe znamená: zlepší?
1:08:33
Rozhodli jsme se, že požádáme tebe
a tvou rodinu, abyste zùstali.

1:08:38
Tak.
1:08:44
-Nemùžeme Maxieho pøivést sem?
-Tebe to taky musí zajímat.

1:08:47
Je to prezentace.
Musí to být vhodné a se stylem.

1:08:52
-Je to velké. Jak to dostanem ven?
-Je to skládací.

1:08:55
-Tady jsou zástrèky.
-Opatrnì!

1:08:57
Jedem.
1:09:00
-Co se to dìje?
-Nevím. Zjistím to.

1:09:03
Bud´ opatrná.
1:09:05
Ed Cornwell povede muzeum
voskových soch.

1:09:08
Vìnované 50 velkým okamžikùm
paranormality v Parku díkùvzdání.

1:09:12
Nesmíš zapomenout na Eda.
1:09:14
On je ten génius, který nám zajistil
mluvící sochu Marcela Marceaua.

1:09:20
A D-Con kleèí,
aby mohl sponzorovat zoo hmyzu.

1:09:24
Ve starém železáøství.
1:09:27
Na tom se nedá prodìlat!
1:09:34
Lydie, koneènì jsi mezi nás pøišla.
Právì jsem skonèil úvodní proslov.

1:09:39
Ted´ je èas se protáhnout.
1:09:41
A pozvat naše pøátele
k návštìvì tvých pøátel.

1:09:45
Jsou tu ještì?
1:09:47
Charlesi,
pøijeli jsme, abychom vidìli strašidla.

1:09:52
Už tu nejsou.
1:09:58
Když to øekne,
tak se pokaždé barva loupe...


náhled.
hledat.