Casualties of War
prev.
play.
mark.
next.

1:22:04
Maknite svoje ljude
odavde. Idemo.

1:22:08
Isuse!
1:22:20
Jadni glupi gušter.
1:22:22
Èekaj malo.
1:22:24
Ova prokleta stvar nas okreæe
naglavaèke.

1:22:29
Krivo gledamo.
1:22:31
Zato što je svaki dan sranje.
1:22:34
Samo zato što svi možemo poginuti...
1:22:37
...svi se ponašaju
kao da mogu sve.

1:22:41
I nije bitno što èinimo.
1:22:45
Ali ja mislim da je obrnuto.
Možda je stvar baš suprotna.

1:22:50
Zato što možemo poginuti
svakog trenutka...

1:22:54
...možda moramo posebno
paziti što èinimo.

1:22:58
Zato što to možda
ima veæu važnost.

1:23:03
Možda ima veæu važnost
nego što mi mislimo.

1:23:23
- Vojnik Eriksson, gospodine.
- Na mestu odmor.

1:23:27
Satnièe Hill,
nešto se dogodilo...

1:23:30
Svestan sam
zašto si ovde.

1:23:32
Por. Reilly izvestio me o tome
odmah nakon tebe.

1:23:38
To nisam znao, gospodine.
1:23:40
Tebe se dalje ništa ne tièe.
1:23:43
Posvetio sam maksimalnu
pozornost situaciji.

1:23:46
Da, gospodine.
1:23:51
Bih li trebao razgovarati
s nekime?

1:23:53
Je li istraga zapoèela?
1:23:59
Nadam se da shvataš koliko je
ozbiljna ova situacija.


prev.
next.