Crimes and Misdemeanors
prev.
play.
mark.
next.

1:03:02
Va orbi în câteva luni.
1:03:03
Are o stare de spirit
fantastica.

1:03:05
Este un adevãrat domn.
1:03:08
Uitã-te la stânga!
1:03:10
Acum drept înainte Ben!
1:03:14
Acum la dreapta.
1:03:17
Este bine.
1:03:28
Mama mi-a spus sã merg
sã vãd un doctor.

1:03:31
Pentru cã, ºtii, ochii mei
nu sunt foarte buni.

1:03:34
Ei bine, tu eºti oftalmolog.
1:03:37
Crezi cã ochii...
1:03:38
sunt ferestrele sufletului?
1:03:39
Cred cã sunt ferestre
1:03:41
dar, nu cred cã pe acolo se vede
sufletul.

1:03:44
Mama m-a învãþat ca am un suflet...
1:03:46
care va trãi dupã moarte.
1:03:49
Dacã te uiþi cu atenþie în
ochii mei

1:03:52
poþi sã-l vezi.
1:03:58
Care este verdictul tãu?
1:04:01
Mi-ar place sã ºtiu înainte
de cãsãtoria fiicei mele.

1:04:05
Julie se mãrita?
1:04:06
Nu-i aºa ca timpul trece repede?
1:04:09
Nu cu mult timp în urma
era doar un bebeluº.

1:04:11
ªi a ta la fel.
1:04:15
E bine, Judah?
1:04:18
Tu nu prea arãþi bine.
1:04:19
Nu dorm bine.
1:04:23
Spune-mi, dacã nu sunt indiscret,
1:04:25
þi-ai rezolvat problemele
personale?

1:04:27
De fapt, da.
1:04:30
S-a rezolvat de la sine.
1:04:32
Femeia a fost rezonabilã.
1:04:34
Chiar?
1:04:35
Este minunat.
1:04:37
Ai liniºte acum.
1:04:39
Uneori, norocul este cea mai
buna strategie.

1:04:43
Liniºteºte-te, Judah.
1:04:45
Te-ai albit tot.
1:04:46
Nu fã o criza nervoasã.
S-a sfârºit.

1:04:47
Te astepþi sã rãmân acelaºi?
1:04:50
Sar când telefonul suna.
1:04:51
E de rãu, Jack.
1:04:54
Nu te simþii atât de vinovat!
1:04:55
Nu te-am implicat.
1:04:56
Tipul care a dat lovitura s-a
întors la New Orleans.

1:04:59
Este dracul întruchipat, Jack.

prev.
next.