Mystery Train
prev.
play.
mark.
next.

:43:00
Kupila bih ove novine.
- E, pa...

:43:04
...trebala bi kupiti i ove.
:43:06
Trial State Defender?
:43:08
Ne, hvala, mislim da mi
trebaju samo ove.

:43:12
Vidi, ovako...
:43:13
Dovoljna ti je jedna noga
da bi skakutala okolo.

:43:16
Ali ne šteti ako
imaš dvije, zar ne?

:43:19
O, pa... da.
I ove, takoðer.

:43:24
A neki èasopis?
Imamo ih raznih, znaš?

:43:28
Ne.
:43:29
Znaš, ljudi koji kupuju samo novine
ne olakšavaju poštenima da ostanu u poslu.

:43:36
OK, dajte.
:43:38
Ovaj ovdje ima svakakvu modu.
Iz Francuske, New Yorka, svuda...

:43:44
Èekaj malo, šeæeru.
Da vidiš što sve imamo.

:43:47
Imamo filmske èasopise, kuæne,
za mišiæe, za dame...

:43:52
...a ovaj æe ti reæi sve o
SAD-u.

:43:58
Ne, hvala.
Ne, ne...


prev.
next.