Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:22:04
i ponekad plašio ljude...
1:22:08
koji su bili meni bliski.
1:22:12
Da li si i dalje takav?
1:22:25
Znaèi više nikad neæeš voditi ljubav.
1:22:29
Nisam pravio nikakve planove o tome.
1:22:37
Da si zaljubljen u mene,
da li bi?

1:22:40
- Nisam zaljubljen u tebe.
- Ali, da si.

1:22:42
Ne mogu da odgovorim na to.
1:22:43
- Zašto ne?
- Rekao sam ti.

1:22:45
- Ne razumem.
- Ann--

1:22:48
Zaboravi na seks, znaš.
1:22:53
Nisam ista osoba kao ranije,
èak ni izdaleka.

1:22:56
Razlièit sam na toliko naèina...
1:22:59
da ostavljam dubok utisak na
naèin na koji se odnosim prema ljudima...

1:23:03
komunicirajuæi.
1:23:05
Mislim, ovo, na primer.
1:23:07
Naèin na koji smo ona i ja prièali,
nikad nije mogao da bude moguæ.

1:23:10
"Ona"?
"Naèin na koji smo ona i ja prièali"?

1:23:14
Ko je "Ona"?
1:23:15
Izvini, ja sam--
1:23:18
Ja sam--
To nije ono što sam radio.

1:23:21
Jel' to Elizabeth?
Jel' to "ona"?

1:23:23
Jel' to devojka o kojoj je
John prièao?

1:23:25
Jel' to ona?
1:23:33
Pretpostavljam.
1:23:36
Znaèi, još uvek si u
kontaktu sa njom.

1:23:41
- Sa Elizabeth?
- Ne, ja--

1:23:43
Šta misliš šta bi Elizabeth mislila
o svim tim kasetama?

1:23:49
Ne mogu da je zamislim da je
bila toliko puna razumevanja.

1:23:54
Ali ti æeš joj reæi o njima,
jel tako, pošto ne lažeš više.

1:23:59
Kao što sam rekao,
ja više ne...


prev.
next.