Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:02
Ama bu aralar ben... bazý þeylerin
neden kaytarýldýðýný merak ediyorum.

:06:10
Belki senin dokunulmaktaki
kararsýzlýðýný farketmiþtir.

:06:14
Ama tuhaf olan da bu zaten,
çünkü ben daha bu hisse kapýlmadan...

:06:18
... o benden uzak durmaya baþlamýþtý.
:06:20
Yani, eminim zaman içinde
benim baþlatmamý istiyor...

:06:22

:06:29
...ki yapardým , ama
hiç heveslenmiyorum ve...

:06:35
Pekala, bir kaç kere kendi
kendimeyken ister gibi oldum.

:06:41
Herhangi bir þey yaptýn mý?
:06:46
Ne demek istiyorsun?
:06:48
Masturbasyon yaptýn mý?
:06:51
Ah, ah.
:06:52


Önceki.
sonraki.