Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:03
- Onu fazla tanýmýyor muydun?
- Ah, hayýr, onu gayet iyi tanýyorum.

:14:08
John'la ben...
:14:11
birbirimize çok benzerdik.
:14:14
Gerçekten mi?
:14:17
Ýnanýlýr gibi deðil.
Yani, þimdi çok farklý görünüyorsunuz.

:14:24
Evet. Þimdi çok farklý olduðumuzu
tahmin edebiliyorum.

:14:29
- Nihayet banyoyu kullanabilirim.
- Pekala.

:14:47
Graham. Söylemem lazým, bugün seni
kapýda görünce neredeyse polis çaðýracaktým.

:14:54
Kendi kendime,"Bunun haftada bir kilisenin
arkasýnda gizli ibadetler filan edenle...

:14:59
ayný kiþi olmasý mümküm mü"
diye sordum.

:15:03
- Bunu yaptýn mý?
- Herkesin bir geçmiþi vardýr. Bu da benimki,yani...

:15:09
Peki neden böyle giyindin?
:15:12
- Biri filan mý öldü, yoksa...?
- John!

:15:14
- Üzgünüm. Yoksa...Üzgünüm.
- Yo, yo, hayýr.

:15:17
Kimse ölmedi.
:15:21
- Öyleyse...
- Yani...

:15:23
Sence Yunanlar bu epeyi donuk
kýyafet hakkýnda ne düþünürdü?

:15:28
Bilmiyorum.
:15:31
- Yemek çok iyiydi.
- Evet, fena deðildi hayatým.

:15:35
Ann genelde tehlike boyutlarýnda
tuz atmayý beceren biridir, ama bu gece...

:15:41
Ona hep söylerim, azsa eklersin,
ama çýkarýp atamazsýn.

:15:45
Evet, bunu söylersin, deðil mi?
:15:49
- Peki ailen burada mý?
- Mm.

:15:52
Annem, babam, kýzkardeþim.
:15:55
- Abla mý kardeþ mi?
- Kardeþ.


Önceki.
sonraki.