Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:03
- Bunu yaptýn mý?
- Herkesin bir geçmiþi vardýr. Bu da benimki,yani...

:15:09
Peki neden böyle giyindin?
:15:12
- Biri filan mý öldü, yoksa...?
- John!

:15:14
- Üzgünüm. Yoksa...Üzgünüm.
- Yo, yo, hayýr.

:15:17
Kimse ölmedi.
:15:21
- Öyleyse...
- Yani...

:15:23
Sence Yunanlar bu epeyi donuk
kýyafet hakkýnda ne düþünürdü?

:15:28
Bilmiyorum.
:15:31
- Yemek çok iyiydi.
- Evet, fena deðildi hayatým.

:15:35
Ann genelde tehlike boyutlarýnda
tuz atmayý beceren biridir, ama bu gece...

:15:41
Ona hep söylerim, azsa eklersin,
ama çýkarýp atamazsýn.

:15:45
Evet, bunu söylersin, deðil mi?
:15:49
- Peki ailen burada mý?
- Mm.

:15:52
Annem, babam, kýzkardeþim.
:15:55
- Abla mý kardeþ mi?
- Kardeþ.

:16:00
Yakýn mýsýnýz?
:16:03
Üzgünümm. Ben...yine burnumu sokuyorum. Üzgünüm.
:16:07
Daha önce de mi burnunu soktun?
:16:09
Ann'ý evliliðiniz hakkýnda sorguya çektim.
:16:11
- Nasýl gitti?
- Ýyi. Ben...Çok iyi. Ee...

:16:19
Ee, kýzkardeþinden konuþuyorduk.
:16:21
Evet. Pekala...
:16:25
Fena sayýlmayýz, sadece þu ki, ee...
:16:29
Tamam, bence o dýþa dönük biri.
:16:36
Bence cýrtlak birisi.
Muhtemelen kabul etmiyecektir.

:16:41
Hayýr, yani, kesinlikle reddedecektir.
:16:46
Peki, baksana, buradayken
Elizabeth'le görüþecek misin?

:16:50
Ah... Bilmiyorum.
:16:53
- Elizabeth de kim?
- Graham'ýn okuldayken çýktýðý bir kýz.

:16:56
Kilise macerasýndan sonra.

Önceki.
sonraki.